สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็ก อาชีพที่ควรเป็น

สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็ก ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

อ่านต่อ →

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ อาชีพนักบินเป็นอาชีพพิเศษแตกต่างจากอาชีพอื่นคือ การใช้กระบวนการคิดและทักษาทำงานภายใต้ภาวะความกดดันทั้งเรื่องเวลา ความเสี่ยง

อ่านต่อ →