สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็ก อาชีพที่ควรเป็น

สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็ก ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

อ่านต่อ →

อาชีพในฝัน ที่ใฝ่ฝัน คลิกดู!!!

ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลอีกด้วย

อ่านต่อ →