อาชีพ ช่างยนต์

อาชีพ ช่างยนต์

อาชีพช่างยนต์เป็นหนึ่งในอาชีพ ที่ผู้ชายส่วนใหญ่นั้นอยากเป็น การทำอาชีพช่างยนต์มีลักษณะการทำงานดังนี่

ลักษณะงานที่ทำ

1. ทำหน้าที่ซ่อม หรือฟิตเครื่องยนต์ โดยสอบถามอาการจากลูกค้า แล้วตรวจสอบ  วิเคราะห์อาการข้อขัดข้อง โดยอาศัยหรือใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ

2. กำหนดขั้นตอนการซ่อม ศึกษาคู่มือการซ่อมยางรถด้วยแม่แรงหรือไฮโดรลิก  ถอดชิ้นส่วนออกมาซ่อม เช่น เครื่องยนต์  ระบบรองรับน้ำหนัก  ระบบส่งถ่ายกำลัง  ระบบไฟฟ้า  รื้อชิ้นส่วนออกมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ลูกสูบ ก้านสูบ เกียร์ วาล์ว  ลูกปื้น  คาบูเรเตอร์  เยนเนอเรเตอร์  พัดลม  เบรค  โช๊คอัพ

3. ตั้งศูนย์ล้อแก้ไขข้อขัดข้อง วงจรไฟฟ้า หรืองานบริการรถยนต์  เปลี่ยนหัวเทียนทองขาว  เติมน้ำกลั่น  เติมน้ำมันเครื่อง  น้ำมันเกียร์

4. บริการไส้กรองอากาศ  การลองเครื่องยนต์  อาจใช้เครื่องกลึง  เครื่องเจียร์  เครื่องเจาะ  เครื่องซ่อม  เครื่องเชื่อม  และบัดกรี  ฯลฯ

5. ซ่อมหรือให้บริการ และซ่อมรถโดยสาร  รถสินค้า  รถบรรทุก  และยานยนต์อื่นๆ

6. ตรวจยานพาหนะที่เสีย  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและสิ่งที่เสีย  ถอดชิ้นส่วนต่างๆ ออก เช่น ระบบจุดระเบิด  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  กระปุกเฟือง  พวงมาลัย  กระปุกเกียร์  เปลี่ยนส่วนที่เสีย  เปลี่ยนผ้าเบรค  เปลี่ยนบุ๊ซ  และส่วนประกอบพวงมาลัย

7. ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซ่อม  เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์  และระบบส่งถ่ายกำลังหล่อลื่นตามข้อต่างๆ ขันชิ้นส่วนที่หลวมให้แน่น  ซึ่งคนทำงานต้องเป็นคนสู้งานละเอียด  มีความจำดีในการถอดประกอบเครื่องยนต์ได้ครบทุกชิ้น หลังจากทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องยนต์แล้ว ลักษณะงานเป็นงานที่หนัก ต้องใช้แรงมาก จึงต้องใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าช่วยในการซ่อมแซม โดยเฉพาะรถยนต์  รถบรรทุก ช่างจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ในการซ่อมแซมเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่องานสูง เน้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งตนเองและผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถทำงานกลางแจ้งและงานหนักได้  และมีใจรักด้านเครื่องยนต์กลไก

2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตามกฎระเบียบการศึกษาภาคบังคับ  มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องยนต์ หรืองานบำรุงรักษารถยนต์ หรือผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่าง

3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ

4. ช่างสังเกต จดจำ รู้จักวิเคราะห์  และแก้ไขปัญหา

5. มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ

6. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  กรณีต้องการไปทำงานในต่างประเทศ

สภาพการทำงาน

การทำงานของช่างซ่อมรถยนต์เป็นงานที่ท้าทายกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลไปอย่างไม่หยุด ยั้ง โดยสภาพการทำงานจะทำงานภายในอาคารที่เปิดโล่งไม่ติดแอร์  เนื่องจากต้องทำงานกับเครื่องยนต์ บางครั้งต้องทำงานใต้ท้องรถยนต์  ต้องผจญกับคราบน้ำมัน  สิ่งสกปรก  ต้องประสบกับปัญหาการเปื้อนคราบน้ำมันต่างๆ  ช่างซ่อมรถยนต์จึงต้องมีชุดฟอร์มใส่ขณะปฏิบ้ติหน้าที่การทำงานจะใช้มือทำงานเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ  จดจำชิ้นส่วน  อะไหล่ได้อย่างแม่นยำ  บางครั้งอาจต้องทำงานล่วงเวลาบ้าง  เพื่อให้งานเสร็จตามที่ลูกค้าต้องการ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

–  ผู้ที่มีพื้นฐานช่างฟิต-ช่างซ่อมรถยนต์  Fitter-Motor-Vchile-Automobile-Mcchanic_Repairman-Motor-Vchicles  สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.)  หรือการจัดฝึกอบรมโดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  ถ้าจะประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีประสบการณ์  ทุน  และการจัดการที่ดีเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง

–  สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว สามารถหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมจากการฝึกยกระดับฝีมือ อาจเป็นการฝึกภาคค่ำ หรือตามคำขอของสถานประกอบการ  ระยะเวลาฝึก  50-70  ชั่วโมง

–  ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าสามารถเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อการเพิ่มระดับความสามารถ  รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับตนเองไ้ดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีบริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์  ช่างไฟฟ้าในรถยนต์  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน  แต่ละมาตรฐาน  แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น การทดสอบจะเริ่มจากชั้น 1-3  ตามลำดับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวิทยฐานะให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

อาชีพเกี่ยวข้อง

ช่างปรับเครื่องยนต์ : ช่างฟิตเครื่องยนต์ :  ช่างซ่อมยานยนต์  (Fitter :  Mechanic : automobile)  ปรับแต่ง  ซ่อม  หรือให้บริการซ่อมรถโดยสาร  รถสินค้า  รถบรรทุก และยานยนต์อื่นๆ  :  ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุที่ขัดข้อง ชำรุดเสียหายของอุปกรณ์และชิ้นส่วน  หรือระบบต่างๆ ของยานยนต์  :  ถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ออก เช่น ระบบจุดระเบิด  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำการซ่อมและเปลี่ยนใหม่  ตรวจวัด  ตรวจสอบและปรับตั้งอุณหภูมิ  ความดัน  ความเร็วรอบ  และลักษณะการทำงานของระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามสภาพปกติ  โดยใช้เครื่องมือกล เครื่องมือวัด  เครื่องมือพิเศษในการซ่อมทดสอบเครื่องยนต์  และอุปกรณ์ภายหลังการซ่อมจนอยู่ในสภาพสมบูรณ์  และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บริการอื่นๆ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ไล่ลมเบรค  การตั้งศูนย์ล้อ  ตลอดจนบำรุงรักษายานยนต์ให้มีสภาพการทำงานเป็นปกติและอายุการใช้งานนาน

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ (Repairer, motor  vehicle) ปรับแต่ง  ซ่อมหรือให้บริการซ่อมจักรยานยนต์  หรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  :  ตรวจสอบเครื่องจักรกลของจักรยาน  และหล่อลื่น แล้วปรับให้อยู่ในสภาพที่ดี  ;  ตรวจสอบจักรยานที่เสีย  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและจุดที่เสีย ;  ถอดส่วนต่างๆ ออก  เช่น  เครื่องยนต์  ระบบจุดระเบิด  โซ่ล้อรถ  และเปลี่ยนส่วนต่างๆ ที่เสีย ; เปลี่ยนผ้าเบรค  ดัดล้อ  และโครงรถ ;  ซ่อมยางรถ  และทำงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการซ่อม  ;  หยอดน้ำมันหล่อลื่น  ขันชิ้นส่วนที่หลวมให้แน่นปรับและทำงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการรักษารถให้อยุ่ในสภาพที่ดี อาจเชื่อม ประสานและบัดกรี