อาชีพรับเลี้ยงเด็ก

อาชีพรับเลี้ยงเด็ก

อาชีพรับเลี้ยงเด็ก เปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นรายได้เสริม เป็นอีกหนึ่งงานสร้างรายได้ที่เหมาะสำหรับแม่บ้านที่อยากหารายได้เสริมช่วยเหลือจุนเจือในครอบครัว

อาชีพรับเลี้ยงเด็ก ครั้งนี้เรามาพร้อมกับช่องทางหนึ่งที่ชื่อว่า “พี พี เนอร์สซิ่ง เซอร์วิสแคร์” เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับจัดหาพี่เลี้ยงเด็กให้ตรงกับความต้องการของคนที่กำลังหาพี่เลี้ยงไว้ดูแลเด็กๆ ที่บ้าน 

ข้อดีของการจ้างงานพี่เลี้ยงผ่านบริษัทดังกล่าวคือ “มาตรฐาน” ที่จะได้รับ เนื่องจากทางบริษัทพี พี เนอร์สซิ่ง เซอร์วิสแคร์ จะคัดสรรพี่เลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้ตรงกับบรรทัดฐานของบริษัท ทำให้แหล่งงานอาชีพเสริมพี่เลี้ยงเด็กแหล่งนี้มีคุณภาพ หากใครที่สนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงกับทางบริษัทจะต้องมั่นใจว่าตนเองนั้นมีความสามารถที่จะดูแลเด็กในระดับคุณภาพ และที่สำคัญต้องมีจิตใจดีและอ่อนโยน

นโยบายหลักของพี พี เนอร์สซิ่ง เซอร์วิสแคร์ คือการคัดสรรพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์และคุณภาพ มีศักยภาพที่ดี ที่รองรับการดูแลเด็ก และเป็นมากกว่าการดูแลเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่ยังต้องตอบโจทย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยด้วย พี่เลี้ยงที่นี้ต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งทางด้านทักษะการดูแล กิจวัตรประจำวันของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นหากคิดจะทำอาชีพเสริมเป็นพี่เลี้ยงเด็กร่วมกับที่นี่ก็จะต้องยอมรับในการเข้าอบรมตามเงื่อนไขของบริษัท

คุณสมบัติของผู้ที่ทำอาชีพเสริมกับพี พี เนอร์สซิ่ง เซอร์วิสแคร์

  1. ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กในแต่ละวัย  
  2. ต้องมีทักษะที่ดีในการดูแลกิจวัตรประจำวันและการดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างเพียงพอ
  3. ต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและคุณค่าของงานที่ทำอยู่
  4. ต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทตามเนื้อหาและระยะเวลาที่แตกต่างกันทุกคน ไม่เว้นแม้แต่พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์สูง

รูปแบบการจ้าง

เนื่องจากทางบริษัทนอกจากจะรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กแล้วยังเปิดรับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดด้วย ทำให้รูปแบบการจ้างพี่เลี้ยงเด็กมีด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. การจ้างพี่เลี้ยงเด็กอ่อนและเด็กโตเจริญวัย
  2. การจ้างพี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้านรายเดือน
  3. การจ้างพี่เลี้ยงเด็กรายวัน