ฝันของเด็กไทย

ฝันของเด็กไทย ตามมาด้วยอันดับ 2 ก็คือ ครู ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการสอนให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ อันดับ 3 ได้แก่ นักกีฬา เนื่องจากเด็ก ๆ ส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอล

ฝันของเด็กไทย

ในยุคดิจิทัล

เป็นประจำทุกปี ที่เราจะได้เห็นถึงความใฝ่ฝันของเหล่าเด็กไทยว่าพวกเขาต้องการประกอบอาชีพด้านไหนกันมากที่สุด และในปี 2562 จากการสำรวจของกลุ่ม

บริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ที่ได้จัดทำการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ประจำปี 2562 ขึ้นมา จากกลุ่มตัวอย่างเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี จำนวน  2,684 คน พบว่า แพทย์ เป็นอาชีพในฝันอันดับ 1 ของเหล่าเด็กไทย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และมีรายได้ค่อนข้างสูงมาก

เพราะพวกเขามีความชื่นชอบและหลงรักในกีฬาฟุตบอลนั่นเอง อันดับ 4 คือ ทหาร และอันดับ 5 คือ เกมเมอร์ส / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม ที่ในปีนี้มาแรงมาก จนได้ขึ้นมาติดอันดับ TOP5 เป็นครั้งแรก อีกด้วย

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้อง ๆ มาดูกันว่าอาชีพในฝัน 5 อันดับแรกของเด็กไทย ประจำปี 2562 นี้ จะต้องเรียนจบด้านไหน? จึงจะสามารถมาประกอบอาชีพเหล่านี้กันได้…

1. แพทย์

อยากเรียนแพทย์ ต้องสอบอะไรบ้าง?

รับตรงผ่าน กสพท เป็นสนามสอบเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ (และยังรวมถึงทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ อีกด้วย) โดยเปิดกว้างรับผู้สมัครสอบทั่วทุกจังหวัด ใครที่สามารถสมัครสอบได้บ้าง…

1. คณะแพทยศาสตร์ รับทั้งเด็กที่จบสายวิทย์-คณิตฯ และสายศิลป์ ส่วนเด็กซิ่วที่ยังเรียนอยู่ในปี 1 สมัครได้ไม่ต้องลาออก และต้องไม่ศึกษาอยู่ในคณะที่ต้องการสมัครใหม่

2. GPAX เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย

3. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%
  • คณิตศาสตร์ 1 20%
  • ภาษาอังกฤษ  20%
  • ภาษาไทย 10%
  • สังคมศึกษาฯ 10%

4. คะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์  30 %

5. ผลคะแนนสอบ O-NET ( วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม) รวมกันต้องได้ 60 % หรือ 300 คะแนน

** ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกในแต่ละปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ น้อง ๆ จะต้องคอยติดตามรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของ กสพท กันด้วยนะจ๊ะ

การสมัครสอบในรูปแบบอื่น ๆ

นอกจากจะมีการรับสมัครผ่านทาง กสพท แล้ว การสมัครเรียนแพทย์ยังสามารถสมัครเข้าโครงการต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนได้อีกด้วย เช่น ระบบโควตา มหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเอง เช่น MD02 ของ ม.ขอนแก่น และระบบรับตรง ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนจัดสอบเอง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : เรียนแพทย์ 6 ปี ต้องเจออะไรบ้าง? ใช้คะแนนอะไรในการสอบเข้า? | ม.ที่เปิดสอน