เปิด ประวัติคุณหมอแหม่ม

เปิด ประวัติคุณหมอแหม่ม และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ

ประวัติคุณหมอแหม่ม แพทย์หญิง พัฒศรี เชื้อพูล

คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

• ประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย Certificate of Post-University Education in Anti-Aging Medical Therapeutic (เกียรตินิยม), ฝรั่งเศส

• American Board of Anti-Aging Medicine, สหรัฐอเมริกา
– คุณหมอแหม่มจบแพทย์จากจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และศึกษาต่อเฉพาะทางด้าน Anti-Aging medicine โดยจบทั้งจากยุโรปและอเมริกา เป็นหมอรุ่นแรกๆของไทยที่จบ American board ด้านนี้ และจบจากสถาบันต้นกำเนิดของศาสตร์นี้โดยตรง

– ประวัติการทำงาน คุณหมอแหม่มเริ่มทำงานด้าน anti-aging ที่ ร.พ.บำรุงราษฎร์ ต่อมาย้ายมา ร.พ.กรุงเทพ โดยมาเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์ Bangkok Anti-aging Center ร.พ.กรุงเทพ

– คุณหมอมีลูกสาวชื่อน้องแคลร์ Klaire’ และมาเปิดคลินิกส่วนตัว คือ Klaire’ Clinic เมื่อกลางปี 2553

– เนื่องจากหมอแหม่มเป็นคนที่เรียนมาโดยตรงด้านการดูแลสุขภาพและสารก่ออันตราย  และมี passion เรื่องเครื่องสำอางและ skin care จากธรรมชาติอย่างมาก หมอแหม่มศึกษาค้นคว้าจนรู้ว่าสารตัวไหนมีผลอย่างไร ตัวไหนใช้ได้ ตัวไหนใช้ไม่ได้ ซึ่งสารที่ก่ออันตราย

มีผลต่อร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของฮอร์โมนและมะเร็ง ดังนั้นหมอแหม่มจึงจริงจังกับการเสาะแสวงหา skin care ที่เป็น Real nontoxic ซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่เป็น product จากต่างประเทศ แต่ก็มีเพียงส่วนน้อยในท้องตลาดปัจจุบันซึ่งมักอ้างความเป็นออร์แกนิก

ดังนั้นด้วยความที่หมอแหม่มต้องการ product ที่ปลอดภัยมาใช้เองและให้คนไข้ของตัวเองใช้จึงเป็นที่มาของการผลิต KLAIRĒ NATURAL ในปี พ.ศ.2559

“หมอ” ในบางพื้นที่ตามชนบท อาจเรียกแพทย์ว่า “หมอใหญ่” เพื่อกันสับสนกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นในทางด้านสาธารณสุข แพทย์มีหน้าที่ ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย

และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ